Dan: 19. septembra 2017.

Mini uvod u rutiranje poruka – RabbitMQ
Ljubav prema novim tehnologijama – od majke do ćerke