Autor: Jovo Krneta

BI & Application Developer@Avisto Eastern Europe
mm

Jovo Krneta je rođen 28.10.1982. u Aleksincu. U toku školovanja stekao je zvanja inžinjera za poslovnu informatiku i diplomiranog ekonomiste za berze i berzansko poslovanje. U prethodnih deset godina radio je na pozicijama finansijskog analitičara, web developera, application developera, BI developera i report developera. Zaposlen u kompaniji Avisto Eastern Europe na poziciji BI & Application developer-a.