Kategorija: BACK END DEVELOPMENT

Uvod u debagovanje
Kako automatski testovi menjaju pojam kvaliteta softvera
Šta je to .NET Standard?
Behaviour-Driven Development sa JGiven
Mikroservisi u .NET Core
Mini uvod u rutiranje poruka – RabbitMQ
MongoDB I PHP